سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی کدون های ترجیحی در قارج خوراکی دکمه ای سفید )

نویسندگان: محسن اشرفی , محمد فارسی , نوید چلوارفروش , امین میرشمسی کاخکی , محمدحسن جعفری نجف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیجده عدد از بیست اسید امینه ....

کلمات کلیدی

, کدون ترجیحی, قارچ خوراکی دکمه ای سفید, اسید آمینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030711,
author = {اشرفی, محسن and فارسی, محمد and چلوارفروش, نوید and میرشمسی کاخکی, امین and جعفری نجف آبادی, محمدحسن},
title = {بررسی کدون های ترجیحی در قارج خوراکی دکمه ای سفید},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کدون ترجیحی، قارچ خوراکی دکمه ای سفید، اسید آمینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کدون های ترجیحی در قارج خوراکی دکمه ای سفید
%A اشرفی, محسن
%A فارسی, محمد
%A چلوارفروش, نوید
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A جعفری نجف آبادی, محمدحسن
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]