زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (3), شماره (5), سال (2012-3) , صفحات (47-69)

عنوان : ( بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی )

نویسندگان: صدیقه سادات مقداری , رضا زمردیان , اعظم استاجی , مهدی مشکوه الدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نابرابری جنسی در ادبیات جنگ برای کودک و تاثیر ان بر شکل گیری هویت جنسی کودکان ایرانی می پردازد. به همین منظور 10 داستان در حوزه ادبیات جنگ انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند . در این تحلیل نشان می دههیم که چگونه بازنمایی منفعلانه و حتی حذف جنس مونث در این داستانها و بازنمایی فعال و پویای جنس مذکر می تواند بر شکل گیری هویت دختران و پسران و ایجاد روابط ناعادلانه قدرت میان زن و مرد تاثیر بگذارد.

کلمات کلیدی

, تبعیض جنسی زبانی, ادبیات جنگ, تحلیل گفتمان انتقادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030714,
author = {مقداری, صدیقه سادات and زمردیان, رضا and استاجی, اعظم and مشکوه الدینی, مهدی},
title = {بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2012},
volume = {3},
number = {5},
month = {March},
issn = {2008-7233},
pages = {47--69},
numpages = {22},
keywords = {تبعیض جنسی زبانی، ادبیات جنگ، تحلیل گفتمان انتقادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی
%A مقداری, صدیقه سادات
%A زمردیان, رضا
%A استاجی, اعظم
%A مشکوه الدینی, مهدی
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2012

[Download]