اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی , 2012-06-19

عنوان : ( میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران )

نویسندگان: فروغ عباساقی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , شهرام اورجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

کلمات کلیدی

, میکروفاسیس, محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030716,
author = {عباساقی, فروغ and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and اورجانی, شهرام},
title = {میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
%A عباساقی, فروغ
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A اورجانی, شهرام
%J اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
%D 2012

[Download]