همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2012 , 2012-10-17

عنوان : ( بررسی فاکتور شدت تنش در رشد ترک خستگی اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست , سیدمرتضی منصوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دو ورق آلومینیومی AL7075-T6 به ضخامت15 میلیمترو به پهنای35 میلیمتر و طول 130میلیمتر بصورت لب به لب و با شکل پخ V دوطرفه و بازاویه پخ 30 درجه به یکدیگر توسط فرآیند جوش تیگ جوشکاری گردیدند و سپس با توجه به استاندارد E 647 توسط عملیات تراش و فرز کاری , نمونهCompact Tension با عرض 50 میلیمتر تهیه گردید و آنگاه تحت آزمایش خستگی , میزان فاکتور شدت تنش در رشد ترک خستگی در نمونه های C(T) اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم AL7075-T6 بررسی گردید و همچنین توسط نرم افزار آباکوس نمودار دامنه فاکتور شدت تنش بر حسب طول ترک آزمایشگاهی با تاثیر حرارتی و بدون تاثیر حرارتی مقایسه گردید و همچنین نمودار تعداد سیکل برحسب طول ترک نمونه آزمایشگاهی و مدلسازی بدست آمده و مقایسه گردیده و انطباق خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و مدلسازی بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, جوش تیگ , فاکتور شدت تنش , رشد ترک خستگی , نمونه C(T), آلومینیوم AL7075-T6
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030733,
author = {فرهنگ دوست, خلیل and منصوری, سیدمرتضی},
title = {بررسی فاکتور شدت تنش در رشد ترک خستگی اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم},
booktitle = {همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2012},
year = {2012},
location = {الیگودرز, ايران},
keywords = {جوش تیگ ; فاکتور شدت تنش ; رشد ترک خستگی ;نمونه C(T); آلومینیوم AL7075-T6},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فاکتور شدت تنش در رشد ترک خستگی اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A منصوری, سیدمرتضی
%J همایش ملی مهندسی مکانیک NCME2012
%D 2012

[Download]