سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی امکان تکثیر، ماندگاری و ردیابی سلول های نشاندار انسانی در جنین اولیه موش )

نویسندگان: زهرا حجازی , مینا شهریاری , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , علی اکبر حدادمشهدریزه , محمود رئیس المحدثین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از صدمات و بیماری های انسانی به علت نقص در یک نوع سلول میباشد ؛ اگر بتوان سلول های صدمه دیده را با سلول های بنیادی یا سلول های تمایز یافته در شرایط آزمایشگاهی جایگزین کرد و از بروز پاسخ های ایمنی را پس از پیوند سلول جلوگیری کرد امکان درمان این نوع بیماری ها قابل تحقق می باشد لذا هر قدمی در جهت یافتن شرایطی به منظور بهبود سازگاری سلول های پیوند شده در شرایط آلوگرافت، می تواند یک موفقیت در زمینه سلول درمانی محسوب شود. در این مطالعه، سلول های بنیادی مزانشیمی MSCs) ( از بافت چربی گرفته شد و مورد شناسایی و کشت سلول قرار گرفت. سلول های حاصل از پاساژ 1، توسط وکتورهای لنتی ویروسی حامل ژن های گزارشگر GFP و JRED ترا ریخته شدند. عملکردی بودن ژن ها، توسط میروسکوپ معکوس فلورسنت تأیید شد. پس از تزریق زیر زونا، جنین ها به مدت 34 ساعت کشت داده شدند. با وجود تزریق زنوگرافیک، سلول های بنیادی مزانشیمی در این مدت درون جنین موش زنده ماندند و تکثیر یافتند و سازگاری موفقیت آمیزی را حداقل تا تشکیل بلاستوسیست و مرحله شکافت لایه زونا، نشان دادند.

کلمات کلیدی

, MSCs , وکتور لنتی ویروسی, جنین موش, تزریق زیر زونا, تکثیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030735,
author = {حجازی, زهرا and شهریاری, مینا and بهرامی, احمدرضا and مقدم متین, مریم and حدادمشهدریزه, علی اکبر and رئیس المحدثین, محمود},
title = {بررسی امکان تکثیر، ماندگاری و ردیابی سلول های نشاندار انسانی در جنین اولیه موش},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {MSCs ، وکتور لنتی ویروسی، جنین موش، تزریق زیر زونا، تکثیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان تکثیر، ماندگاری و ردیابی سلول های نشاندار انسانی در جنین اولیه موش
%A حجازی, زهرا
%A شهریاری, مینا
%A بهرامی, احمدرضا
%A مقدم متین, مریم
%A حدادمشهدریزه, علی اکبر
%A رئیس المحدثین, محمود
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]