چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( کانسارسنگ آهن باغک؛ تلفیق زمین شناسی،مگنتومتری ومدل سه بعدی )

نویسندگان: عباس گل محمدی , محمدحسن کریم پور , علی اکبر بادامه , محسن زنگنه قاسم آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مم

کلمات کلیدی

سنگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030748,
author = {گل محمدی, عباس and کریم پور, محمدحسن and علی اکبر بادامه and محسن زنگنه قاسم آبادی},
title = {کانسارسنگ آهن باغک؛ تلفیق زمین شناسی،مگنتومتری ومدل سه بعدی},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {سنگان معدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانسارسنگ آهن باغک؛ تلفیق زمین شناسی،مگنتومتری ومدل سه بعدی
%A گل محمدی, عباس
%A کریم پور, محمدحسن
%A علی اکبر بادامه
%A محسن زنگنه قاسم آبادی
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]