چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( بررسی دگرسانیهای اسیدسولفات و آرژیلیک در منطقه کوه شاه، جنوب باختر بیرجند )

نویسندگان: مریم عبدی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030749,
author = {عبدی, مریم and کریم پور, محمدحسن},
title = {بررسی دگرسانیهای اسیدسولفات و آرژیلیک در منطقه کوه شاه، جنوب باختر بیرجند},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کوه شاه آلتراسیون، اسید سولفات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دگرسانیهای اسیدسولفات و آرژیلیک در منطقه کوه شاه، جنوب باختر بیرجند
%A عبدی, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]