چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( پاراژنر کانی سازی شرایط فیزیکو شیمیایی تشکیل اسکارن آهن بیشه )

نویسندگان: ملیحه نخعی , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , محمد حسین زرین کوب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مم

کلمات کلیدی

, بیشه, فیزیکو شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030753,
author = {نخعی, ملیحه and مظاهری, سیداحمد and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and محمد حسین زرین کوب},
title = {پاراژنر کانی سازی شرایط فیزیکو شیمیایی تشکیل اسکارن آهن بیشه},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بیشه، فیزیکو شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاراژنر کانی سازی شرایط فیزیکو شیمیایی تشکیل اسکارن آهن بیشه
%A نخعی, ملیحه
%A مظاهری, سیداحمد
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A محمد حسین زرین کوب
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]