چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

Title : ( History of Oil Price )

Authors: Mohammad Hassan Karimpour ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030754,
author = {Karimpour, Mohammad Hassan},
title = {History of Oil Price},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, IRAN},
keywords = {طلا، نفت نوسانات قیمت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T History of Oil Price
%A Karimpour, Mohammad Hassan
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]