همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22

عنوان : ( بررسی اثر منبع نور فلورسنت و LED بر رشد و محتوی لیپید میکروجلبک chlorella vulgaris )

نویسندگان: معصومه محمدی سروستانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش ذخایر سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی از جمله مشکلاتی است که در سال-های اخیر بیش از پیش آینده بشریت را تهدید می کند. بنابراین باید جایگزین مناسب برای سوخت-های فسیلی در نظر گرفت، در این راستا بیودیزل به عنوان منبع انرژی تجدیدپذیر و پاک نقش ایفا می کند. میکروجلبک ها به دلیل رشد سریع و محتوای لیپید بالا بهترین ماده خام برای تولید بیودیزل می باشند. منبع نور به دلیل مشخصه های بحرانی طول موج و شدت نور از جمله فاکتور هایی است که رشد میکروجلبک را تحت تأثیر قرار می دهد. در این تحقیق تأثیر دو منبع نور فلورسنت وLED بر رشد میکروجلبک chlorella vulgaris در محیط کشت Shuisheng-4 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، رشد میکروجلبک توسط منبع نور فلورسنت در میزان شدت نور و شرایط یکسان نسبت به منبع نور LEDبالاتر است؛ همچنین میزان زی توده و محتوی لیپید با استفاده از منبع نور فلورسنت نسبت به منبع نور LEDبه ترتیب 1/7 و 2/15 بار بیشتر شده است.

کلمات کلیدی

, منبع نور, میکروجلبک, chlorella vulgaris, محتوی لیپید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030758,
author = {محمدی سروستانی, معصومه and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {بررسی اثر منبع نور فلورسنت و LED بر رشد و محتوی لیپید میکروجلبک chlorella vulgaris},
booktitle = {همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منبع نور، میکروجلبک، chlorella vulgaris، محتوی لیپید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر منبع نور فلورسنت و LED بر رشد و محتوی لیپید میکروجلبک chlorella vulgaris
%A محمدی سروستانی, معصومه
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی
%D 2012

[Download]