مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (1), شماره (3), سال (2011-4) , صفحات (47-58)

عنوان : ( تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما ، بارش و خشکسالی های استان همدان )

نویسندگان: حمید زارع ابیانه , مریم بیات ورکشی , وحید یزدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما ، بارش و خشکسالی های استان همدان

کلمات کلیدی

, تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما , بارش و خشکسالی های استان همدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030775,
author = {حمید زارع ابیانه and مریم بیات ورکشی and یزدانی, وحید},
title = {تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما ، بارش و خشکسالی های استان همدان},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2011},
volume = {1},
number = {3},
month = {April},
issn = {2251-7359},
pages = {47--58},
numpages = {11},
keywords = {تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما ، بارش و خشکسالی های استان همدان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما ، بارش و خشکسالی های استان همدان
%A حمید زارع ابیانه
%A مریم بیات ورکشی
%A یزدانی, وحید
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2011

[Download]