سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی اثرات سمیت سلولی ترکیب کومارینی umbelliprenin از گیاه Ferula )

نویسندگان: صفیه صبورملکی , مریم مقدم متین , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , سیده مینو حسینی مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های مختلف Ferula از خانواده ی Apiaceae به صورت خوراکی در طب سنتی ایران استفاده می شوند و بسیاری از آن ها قادر به سنتز ترکیبات کومارینی هستند که این ترکیبات فعالیت های بیولوژیکی متعددی از خود نشان داده اند. Umbelliprenin یک کومارین پرنیله شده ی طبیعی است که در گونه های جنس Ferula از جمله F.asa-foetida و F.szowitsiana - -33( یافت می شود. آنزیم 33 لیپوکسیژناز نوع 3 LOX-1 ( از جمله آنزیم های مسیر لیپوکسیژناز می باشد که در سرطان پروستات افزایش بیان قابل توجهی را نشان داده است. Umbelliprenin از جمله مهار کننده های آنزیم - لیپوکسیژناز می باشد که به تازگی پتانسیل مهاری آن نسبت به 33 LOX-1 تعیین شده است. در این مطالعه اثرات سمیت سلولی این ترکیب روی سلول های سرطانی پروستات رده ی PC-3 با استفاده از تست MTT مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی سمیت سلولی ترکیب umbelliprenin سلول های PC-3 با غلظت های افزایشی umbelliprenin (g/mlμ50 33 و 34 ساعت تیمار شده و هرکدام با ، 1( در بازه های زمانی 43 ،3/3 ,34/3 , و 43نمونه ی کنترل که حاوی غلظت مشابهی از DMSO بود مقایسه گردید. بررسی زنده ماندن سلول ها نشان داد که IC50 ترکیب umbelliprenin بر روی سلول های مذکور در 33 و 34 ساعت به ترتیب 33 و 14 ml/gμ - بود. از آن جا که مهار آنزیم 33 LOX-1 بوسیله ی umbelliprenin می تواند از رشد سلول های PC-3 جلوگیری کند، این ماده می تواند به عنوان یک ترکیب سمی در مطالعات in vivo و in vitro آینده مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, umbelliprenin , Ferula - , سرطان پروستات, آنزیم 33 لیپوکسیژناز نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030788,
author = {صبورملکی, صفیه and مقدم متین, مریم and حمید صادقیان and بهرامی, احمدرضا and حسینی مهر, سیده مینو},
title = {بررسی اثرات سمیت سلولی ترکیب کومارینی umbelliprenin از گیاه Ferula},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {umbelliprenin ، Ferula - ، سرطان پروستات، آنزیم 33 لیپوکسیژناز نوع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سمیت سلولی ترکیب کومارینی umbelliprenin از گیاه Ferula
%A صبورملکی, صفیه
%A مقدم متین, مریم
%A حمید صادقیان
%A بهرامی, احمدرضا
%A حسینی مهر, سیده مینو
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]