نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, ( ISI ), دوره (33), شماره (1), سال (2013-12) , صفحات (93-94)

عنوان : ( اولین گزارش گونه ی شته Cinara pini (Homoptera: Lachnidae) از ایران )

نویسندگان: امیرحسین ناظمی , غلامحسین مروج , جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی بررسی های انجام شده در فروردین 1389 روی آفات کاج mugo Turra Pinus در شهرستان مشهد، یک گونه شته از روی نهال های جوان این کاج در جمعیت فراوان مشاهده و جمع آوری گردید که توسط دکتر Petrovic-Obradovic از دانشگاه بلگراد از کشور صربستان به نام (Linnaeus, 1758) Cinara pini شناسایی گردید این شته متعلق به زیر خانواده ی Cinarinae و خانواده Lachnidae بوده و برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

کلمات کلیدی

, کاج, شته, مشهد, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030817,
author = {ناظمی, امیرحسین and مروج, غلامحسین and کریمی, جواد},
title = {اولین گزارش گونه ی شته Cinara pini (Homoptera: Lachnidae) از ایران},
journal = {نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran},
year = {2013},
volume = {33},
number = {1},
month = {December},
issn = {0259-9996},
pages = {93--94},
numpages = {1},
keywords = {کاج، شته، مشهد، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش گونه ی شته Cinara pini (Homoptera: Lachnidae) از ایران
%A ناظمی, امیرحسین
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی, جواد
%J نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran
%@ 0259-9996
%D 2013

[Download]