اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، ICHMT2012 , 2012-09-11

عنوان : ( بهبود انتقال حرارت ترموسیفون ها با استفاده از نانوسیالات و تحلیل نتایج آزمایشگاهی بوسیله شبکه عصبی )

نویسندگان: حمیدرضا اسدی کاریزکی , مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوسیال ها سوسپانسیون های پایداری ازنانوذرات جامد در یک سیال پایه می باشند که پتانسیل زیادی در افزایش انتقال حرارت از خود نشان می دهند. آنها میتوانند در بسیاری از تجهیزات حرارتی از جمله سیستم ترموسیفون ها، به عنوان محیط انتقال حرارت مورد استفاده قرار بگیرند. یک ترموسیفون دوفازی بسته، دستگاهی برای انتقال حرارت می باشد که شامل یک لوله دوسر بسته تحت خلا است که درون آن با مقدار معینی از یک سیال عامل پرشده است. در این پژوهش پس از تهیه نانوسیال های \\\"اکسید آلومینیوم / آب\\\" و \\\"اکسید مس/ آب\\\" و \\\"اکسید سیلیسیم / آب\\\" در غلظت های مختلف حجمی، نقش استفاده از آنها به عنوان محیط انتقال حرارت در داخل سیستم ترموسیفون دو فازی بسته بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که درصورت استفاده از نانوسیال به جای آب در سیستم ترموسیفون دوفازی بسته، راندمان سیستم به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. به طوری که در نسبت پرشدن50%، استفاده از نانوسیال های اکسید آلومینیوم / آب، اکسید مس / آب ویا اکسید سیلیسیم / آب به جای آب خالص، بترتیب منجر به افزایش 7/14، 4/13 و 2/13 درصدی در راندمان سیستم مورد استفاده می گردد. همچنین تحلیل نتایج آزمایشگاهی بوسیله شبکه عصبی منجر به تربیت یک شبکه عصبی شد که می توان از آن در پیش بینی نتایج آزمایش بدون انجام فیزیکی آن بهره برد.

کلمات کلیدی

, ترموسیفون بسته دوفازی, نانوسیال, بهبود انتقال حرارت, شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030822,
author = {اسدی کاریزکی, حمیدرضا and ماموریان, مجتبی},
title = {بهبود انتقال حرارت ترموسیفون ها با استفاده از نانوسیالات و تحلیل نتایج آزمایشگاهی بوسیله شبکه عصبی},
booktitle = {اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، ICHMT2012},
year = {2012},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {ترموسیفون بسته دوفازی، نانوسیال، بهبود انتقال حرارت، شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود انتقال حرارت ترموسیفون ها با استفاده از نانوسیالات و تحلیل نتایج آزمایشگاهی بوسیله شبکه عصبی
%A اسدی کاریزکی, حمیدرضا
%A ماموریان, مجتبی
%J اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، ICHMT2012
%D 2012

[Download]