یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( نقش گروه های توپولوژیکی در یافتن توابع ناوردای ماکسیمال و توزیع احتمال آن )

نویسندگان: مهدی شمس خوزانی , مهدی عمادی , معصومه سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تابع ناوردای ماکسیمال نقش مهمی در آمار و احتمال دارد. در این مقاله پس از معرفی گروه های توپولوژیکی، روشهایی را مطرح می کنیم که از طریق انها می توان برای یک مساله ناوردای داده شده این تابع را ساخت. در انتها برای گروه های فشرده و همچنین گروه های موضعا فشرده و سیگما فشرده توزیع احتمال این تابع را به دو روش اندازه خارج قسمت و مقطع عرضی بورل به دست می آوریم.

کلمات کلیدی

, فضای توپولوژیکی موضعا فشرده, گروه های توپولوژیکی, تابع پیمانه ای؛ ضرب کننده, تابع هم وردا, تابع ناوردای ماکسیمال, اندازه رادون, اندازه هار, اندازه نسبتا ناوردا, ا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030834,
author = {شمس خوزانی, مهدی and عمادی, مهدی and معصومه سلیمانی},
title = {نقش گروه های توپولوژیکی در یافتن توابع ناوردای ماکسیمال و توزیع احتمال آن},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فضای توپولوژیکی موضعا فشرده، گروه های توپولوژیکی، تابع پیمانه ای؛ ضرب کننده، تابع هم وردا، تابع ناوردای ماکسیمال، اندازه رادون، اندازه هار، اندازه نسبتا ناوردا، اندازه احتمال ناوردا، مقطع عرضی بورل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش گروه های توپولوژیکی در یافتن توابع ناوردای ماکسیمال و توزیع احتمال آن
%A شمس خوزانی, مهدی
%A عمادی, مهدی
%A معصومه سلیمانی
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]