علوم دانشگاه تهران, دوره (30), شماره (3), سال (2004-3) , صفحات (441-450)

عنوان : بررسي تاثير دوره هاي نوري بر رشد مراحل لاروي، دگرديسي و بقاي ميگوي بزرگ آب شيرين Macrobrachium rosenbergii ( بررسی تاثیر دوره های نوری بر رشد مراحل لاروی، دگردیسی و بقای میگوی بزرگ آب شیرین Macrobrachium rosenbergii )

نویسندگان: علی مقیمی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , علیرضا لطفی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر دوره های نوری بر رشد مراحل لاروی، دگردیسی و بقای میگوی بزرگ آب شیری Macrobrachium rosenbergii

کلمات کلیدی

, بررسی تاثیر دوره های نوری بر رشد مراحل لاروی, دگردیسی و بقای میگوی بزرگ آب شیرینMacrobrachium rosenbergii
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103084,
author = {مقیمی, علی and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and لطفی, علیرضا},
title = {بررسي تاثير دوره هاي نوري بر رشد مراحل لاروي، دگرديسي و بقاي ميگوي بزرگ آب شيرين Macrobrachium rosenbergii},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2004},
volume = {30},
number = {3},
month = {March},
issn = {1016-1058},
pages = {441--450},
numpages = {9},
keywords = {بررسی تاثیر دوره های نوری بر رشد مراحل لاروی، دگردیسی و بقای میگوی بزرگ آب شیرینMacrobrachium rosenbergii},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي تاثير دوره هاي نوري بر رشد مراحل لاروي، دگرديسي و بقاي ميگوي بزرگ آب شيرين Macrobrachium rosenbergii
%A مقیمی, علی
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A لطفی, علیرضا
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2004

[Download]