علمی شیلات ایران, سال (2005-3) , صفحات (139-149)

عنوان : بررسي اثر شبه هورمون جواني سنتتيك (pyriproxyfen) بر مراحل لاروي و ميزان بازماندگي ميگوي آب شيرين ( بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک (pyriproxyfen) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین )

نویسندگان: زهراملقب به فرشته قاسم زاده , علی مقیمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک (pyriproxyfen) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین

کلمات کلیدی

بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک (pyriproxyfen) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103085,
author = {قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and مقیمی, علی},
title = {بررسي اثر شبه هورمون جواني سنتتيك (pyriproxyfen) بر مراحل لاروي و ميزان بازماندگي ميگوي آب شيرين},
journal = {علمی شیلات ایران},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1026-1354},
pages = {139--149},
numpages = {10},
keywords = {بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک (pyriproxyfen) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثر شبه هورمون جواني سنتتيك (pyriproxyfen) بر مراحل لاروي و ميزان بازماندگي ميگوي آب شيرين
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A مقیمی, علی
%J علمی شیلات ایران
%@ 1026-1354
%D 2005

[Download]