همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( آزمون علیت هشیائو بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین مهدوی عادلی , مهدیه عربشاهی دلوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیرباز انرژی برای جوامع بشری اهمیت ویژه ای داشته است. در جهان امروز که در واقع تکنولوژی و پیشرفت صنعتی جایگاه نخست را در زندگی مادی انسان ها پیدا کرده است، این اهمیت به نحو بسیار بارزتری تجلی نموده است. پر واضح است که هرچه سطح فعالیت های اقتصادی بالاتر رود، مصرف انرژی افزایش می یابد. اما صنعت به عنوان محمل تحولات تکنولوژیک، می تواند از طریق ایجاد روش ها و اختراع ابزار های نوین موجبات کاهش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش کارایی آن را فراهم کند. در این مقاله رابطه علیت بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران طی دوره زمانی 1356- 1387 آزمون شده است. نتایج روش هشیائو، وجود رابطه علیت یک سویه از صنعتی شدن به کارایی انرژی بخش صنعت را رد نمی کنند.

کلمات کلیدی

, صنعتی شدن, تکنولوژی, کارایی انرژی, علیت هشیائو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030879,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and مهدوی عادلی, محمدحسین and عربشاهی دلوئی, مهدیه},
title = {آزمون علیت هشیائو بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {صنعتی شدن، تکنولوژی، کارایی انرژی، علیت هشیائو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آزمون علیت هشیائو بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A عربشاهی دلوئی, مهدیه
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]