ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران       , 2012-11-06

عنوان : ( تاثیر تغییر مورفولوژی بینیت بر خواص مکانیکی فولاد حاوی نیکل کروم مولیبدن (BOZ) )

نویسندگان: علیرضا حبیب زاده , حسین قاسمی طبسی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راه های افزایش استحکام و چقرمگی در فولادها، ایجاد فاز بینیت از طریق عملیات حرارتی آستمپر کردن می که (Din:34CrNiMo باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر مورفولوژی بینیت روی فولاد حاوی کروم، نیکل و مولیبدن که در ساخت قطعات خودرو از قبیل میل لنگ ها، چرخ دنده ها و دسته پیستون ها کاربرد دارد، بررسی شده است. جهت دستیابی به مناسب ترین فرایند برای بررسی تغییر مورفولوژی بینیت دماهای 350 ، 300، 400 و 450 درجه سلیسیوس و به مدت زمان های 1 و 10 دقیقه برای عملیات حرارتی آستمپرینگ در نظر گرفته شد. بعد از فرایند عملیات حرارتی، ریزساختار نمونه ها با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین با آزمون های سختی سنجی و خمش سه نقطه مشخص شد که با افزایش دمای آستمپر کردن سختی، استحکام، کرنش و انرژی خمشی نمونه های آستمپر شده به مدت 10 دقیقه ، کاهش می یابد و در نمونه یک دقیقه، سختی و استحکام کاهش اما کرنش و انرژی خمشی افزایش می یابد که دلیل آن افزایش حجم ساختار بینیتی است و کاهش آن در نمونه 10 دقیقه به دلیل تغییر ساختار بینیت پایینی به بینیت بالایی است. در واقع نمونه های آستمپر شده به مدت 10 دقیقه در دماهای مختلف که حجم ساختار بینیتی در آن ها تقریبا ثابت است، نشان دهنده تغییر خواص مکانیکی با تغییر مورفولوژی بینیت می باشند. با توجه به نتایج آزمون ها مشاهده شد که قابل انعطاف ترین نمونه ها به ترتیب عبارتند از قطعاتی که دارای ریزساختاری از نوع بینیت پایینی ،مارتنزیت تمپر شده و 300° که ریزساختاری شامل بینیت C بینیت بالایی را دارا باشند. همچنین نمونه آستمپر شده به مدت 10 دقیقه در دمای پایینی و مارتنزیت دارد، بهترین خواص مکانیکی را از خود نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, آستمپر کردن , بینیت, مورفولوژی, استحکام خمشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030888,
author = {حبیب زاده, علیرضا and قاسمی طبسی, حسین and کیانی رشید, علیرضا},
title = {تاثیر تغییر مورفولوژی بینیت بر خواص مکانیکی فولاد حاوی نیکل کروم مولیبدن (BOZ)},
booktitle = {ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران      },
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آستمپر کردن ، بینیت، مورفولوژی، استحکام خمشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تغییر مورفولوژی بینیت بر خواص مکانیکی فولاد حاوی نیکل کروم مولیبدن (BOZ)
%A حبیب زاده, علیرضا
%A قاسمی طبسی, حسین
%A کیانی رشید, علیرضا
%J ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران      
%D 2012

[Download]