همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( بررسی تاثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد بر پایداری در کشورهای صادر کننده نفت )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , محمدعلی فلاحی , سمیّه صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه پایدار به عنوان یگانه رویکرد مقابله با تهدیدهای جهانی از اواخر دهه هشتاد وارد ادبیات توسعه شده است. ارتباط توسعه و نحوه اداره جامعه از طریق نظریه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناسی شکل ‌می‌گیرد که یکی از جدیدترین این نظریه‌ها، نظریه حکمرانی و مولود آن، حکمرانی خوب است که در دهه‌های اخیر مطرح گردیده است. این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی خوب و هر یک از شش شاخص آن بر وضعیت توسعه پایدار در 21 کشور دارای منابع طبیعی فراوان و در معرض مخاطره بلای منابع با استفاده از داده‌های تابلویی در دوره زمانی 1996- 2008 می‌پردازد. پایداری با شاخص پس‌انداز خالص تعدیل شده اندازه‌گیری شده و برای کیفیت نهادی و حکمرانی خوب از میانگین وزنی شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که کیفیت نهادها و هر یک از شش شاخص آن در مدل‌های مستقل همراه با فراوانی منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی بر توسعه پایدار تأثیر می‌گذارد.

کلمات کلیدی

, حکمرانی خوب, توسعه پایدار, پس‌انداز خالص تعدیل شده, نفرین منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030891,
author = {رزمی, سید محمدجواد and فلاحی, محمدعلی and صدیقی, سمیّه},
title = {بررسی تاثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد بر پایداری در کشورهای صادر کننده نفت},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {حکمرانی خوب، توسعه پایدار، پس‌انداز خالص تعدیل شده، نفرین منابع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد بر پایداری در کشورهای صادر کننده نفت
%A رزمی, سید محمدجواد
%A فلاحی, محمدعلی
%A صدیقی, سمیّه
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]