یازده همین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-27

عنوان : ( بررسی ساختر وابستگی مدلهای بی ثبات )

نویسندگان: معصومه بزرگ , محمد امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله بامعرفی مدل بی ثبات در حالت دو متغیره ساختار وابستگی و حفظ برحتی ترتیبهای تصادفی در این مدل مطالعه شده است

کلمات کلیدی

تابع مفصل مدل بی ثبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030907,
author = {بزرگ, معصومه and امینی, محمد},
title = {بررسی ساختر وابستگی مدلهای بی ثبات},
booktitle = {یازده همین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تابع مفصل مدل بی ثبات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختر وابستگی مدلهای بی ثبات
%A بزرگ, معصومه
%A امینی, محمد
%J یازده همین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]