دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دوره (4), شماره (5), سال (2012-9) , صفحات (21-38)

عنوان : ( ورود پارسها به انشان: بررسی رابطه پارسی ها و ایلامی ها پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیان )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , کیومرث علی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارسها یکی از اقوام هندو ایرانی بودند که در نیمه دوم هزاردوم پیش از میلاد وارد ایران شدند و در بخش جنوبی و جانب شرق کوهای زاگرس ساکن شدند. آنها پس از سالها سکونت پشت مرزهای شرقی عیلام وبا استفاده از اوضاع سیاسی منطقه به تدریج وارد سرزمین انشان شدند. به نظر می رسد تهاجمات مکرر آشوریان علیه همسایگان شرقی خود یعنی مادها، پارسها و خصوصا علیه عیلام در طول قرن هشتم و اوایل قرن هفتم پ.م.، منجر به بر قراری روابط دوستانه میان پارسها و دولت عیلام در قالب اتحاد های سیاسی-نظامی برای مقابله با خطر آشوریان شد. از طرف دیگرحضور پارسها در پشت مرزهای انشان و تهاجمات مکررآشوریان علیه سرزمینهای غربی عیلام که باعث غفلت عیلامیها از سرزمین شرقی خود یعنی انشان شد ، باعث گردید که پارسها از فرصت پیش رو استفاده کرده و به تدریج وارد سرزمین انشان شوند. در این مقاله تلاش شده است با استناد به کتیبه ها و منابع میانرودان، عیلامی ، پارسی قدیم و شواهد باستانشناسی و با استفاده از شیوه پژوهشهای تاریخی به بررسی چگونگی ورود پارسها به انشان و روابط آنها با عیلام به پردازد و در آن نشان داده شود که به دلایل تهاجمات مکرر آشوریان علیه سرزمین عیلام، آنها سعی کردند برای مقابله با آشوری ها و با استفاده از توانمندی های نظامی پارسها ، از همان ابتدا روابط دوستانه ای با آنها بر قرار کنند. ثانیا حملات مکررآشوریان علیه مرزهای غربی عیلام از اوایل قرن هفتم پ.م، منجر به غفلت آنها از مرزهای شرقی و ضعف دولت عیلام شد و این فرصتی را برای پارسها فراهم کرد که آنها به تدریج و ظاهرا بدون برخوردهای شدید نظامی وارد سرزمین انشان شوند و سرانجام اینکه روابط دوستانه میان پارسها و عیلامیها برغم این حوادث همچنان تا پایان حیات حکومت عیلام حفظ گردید.

کلمات کلیدی

, آشوری ها, پارسها, عیلامیها, پارس, انشان, پارسواش, شوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030927,
author = {ایمان پور, محمدتقی and علی زاده, کیومرث},
title = {ورود پارسها به انشان: بررسی رابطه پارسی ها و ایلامی ها پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیان},
journal = {دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {5},
month = {September},
issn = {1026-2288},
pages = {21--38},
numpages = {17},
keywords = {آشوری ها، پارسها، عیلامیها، پارس، انشان، پارسواش، شوش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ورود پارسها به انشان: بررسی رابطه پارسی ها و ایلامی ها پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیان
%A ایمان پور, محمدتقی
%A علی زاده, کیومرث
%J دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
%@ 1026-2288
%D 2012

[Download]