جستارهای نوین ادبی, دوره (45), شماره (127), سال (2012-6) , صفحات (143-168)

عنوان : ( بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن )

نویسندگان: هما رحمانی , عبداله رادمرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

التفات یکی از شگردها و آرایه‌های ادبی است که با در هم شکستن روال معمول کلام، نقش بسیار مؤثری در بیداری و جذب مخاطب دارد. این صنعت در بیشتر کتاب‌های بلاغی عربی و فارسی با عنوان انتقال گوینده از خطاب به غیبت و برعکس، تعریف و انواع محدودی برای آن بر شمرده شده است که هریک از این انواع در یکی از حوزه‌های بلاغت (معانی و بدیع) و دستور قابل بررسی است. این مقاله کوشیده است با درنظر گرفتن توسعة معنایی التفات، ضمن ارائة تعریفی نو برای این شگرد ادبی، تصویری روشن از گونه‌های مختلف آن ارائه دهد؛ سپس در کنار فواید سنتی مطرح در کتابهای بلاغیة به کارکردهای جدیدی، همچون آشنایی‌زدایی، هنجارگریزی، افزایش انسجام متن، ایجاد ابهام هنری و ... نیز اشاره کند. حاصل تحقیق نشان می‌دهد که بدیع سنتی با رویکردهای فرسودة خود، دیگر توان پاسخ‌گویی به نیازهای متون ادبی معاصر را ندارد. از این‌رو، ضرورت بازنگری همه‌جانبه و نقد و تحلیل آرایه‌های بدیعی از جمله صنعت التفات کاملاً احساس می‌شود.

کلمات کلیدی

, علوم بلاغی, التفات, ‌واگردانی, توسعة معنایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030935,
author = {رحمانی, هما and رادمرد, عبداله},
title = {بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2012},
volume = {45},
number = {127},
month = {June},
issn = {2008-7187},
pages = {143--168},
numpages = {25},
keywords = {علوم بلاغی، التفات،‌واگردانی، توسعة معنایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن
%A رحمانی, هما
%A رادمرد, عبداله
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2012

[Download]