آب و خاک, دوره (26), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (183-192)

عنوان : ( بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی) )

نویسندگان: سیدمهدی موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , امین علیزاده , محمد اینانلوشوکلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش‌های متفاوتی برای کنترل خسارات سیل وجود دارد که یکی از آنها مشخص کردن حریم سیلاب (پهنه‌بندی سیل) می‌باشد. در این روش پهنه سیل به وسیله شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه برای دوره‌های بازگشت مختلف مشخص می‌شود؛ به عبارت دیگر خاک و به خصوص پوشش گیاهی بیشترین تأثیر را در تشخیص پارامتر ضریب زبری مانینگ ایفا می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود که تغییرات پوشش فصلی گیاه روی ضریب زبری مانینگ و همچنین پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی سیل، تأثیرگذار باشد. ضریب زبری مانینگ در زمستان و تابستان مشخص شده است و نتایج کمی و کیفی مربوط به آن نشان می‌دهد که فصل در تشخیص تأثیر ضریب زبری و تغییرات آن در ساحل‌های چپ و راست رودخانه مؤثر بوده و برای تعیین پهنه سیل، تغییرات پوشش گیاهی تأثیر‌گذار بوده است. این امر موجب تغییرات در نواحی سیل‌گیر، سرعت آب، عمق و تنش برشی و توزیع حجم سیل در داخل رودخانه و پهنه سیل برای دوره‌های بازگشت مختلف می‌گردد

کلمات کلیدی

, رودخانه اترک, پهنه‌سیلاب, پوشش گیاهی, RAS -HEC, HEC-GEORAS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030959,
author = {موسوی بایگی, سیدمهدی and فریدحسینی, علیرضا and علیزاده, امین and اینانلوشوکلو, محمد},
title = {بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی)},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {183--192},
numpages = {9},
keywords = {رودخانه اترک، پهنه‌سیلاب، پوشش گیاهی،RAS -HEC، HEC-GEORAS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی)
%A موسوی بایگی, سیدمهدی
%A فریدحسینی, علیرضا
%A علیزاده, امین
%A اینانلوشوکلو, محمد
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2012

[Download]