اولین همایش ملی گیاه پالایی , 2011-11-18

عنوان : ( تاثیر کرم خاکی بر جذب مس و کادمیوم خاک در گیاه ذرت )

نویسندگان: مینا عزیزی ارجستان , امیر فتوت , امیر لکزیان , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات نشان می دهند کرم های خاکی می توانند آلودگی در خاک های آلوده به فلزهای سنگین را تحمل کنند و توزیع آنها را تغییر بدهند. در این مقاله تاثیر اضافه کردن کرم خاکی روی رشد و جذب مس و کادمیوم به وسیله ذرت مطالعه شد. آزمایش شامل سه سطح مس (200, 100, 0 میلی گرم بر گیلوگرم) و سه سطح کادمیوم (0, 10, 20 میلی گرم بر گیلوگرم) بود. کرم های خاکی اثر معنی داری در سطح پنج درصد روی جذب در اندام هوایی داشت ولی بر جذب کادمیوم در اندام هوایی اثر معنی داری نداشت. به نظر می رسد که کرم های خاکی ممکن است کارآیی گیاه پالایی این فلزهای سنگین در خاک های آلوده را بهبود دهند

کلمات کلیدی

, کرم خاکی, کادمیوم, مس, جذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030984,
author = {عزیزی ارجستان, مینا and فتوت, امیر and لکزیان, امیر and امامی, حجت},
title = {تاثیر کرم خاکی بر جذب مس و کادمیوم خاک در گیاه ذرت},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاه پالایی},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کرم خاکی، کادمیوم، مس، جذب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کرم خاکی بر جذب مس و کادمیوم خاک در گیاه ذرت
%A عزیزی ارجستان, مینا
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%A امامی, حجت
%J اولین همایش ملی گیاه پالایی
%D 2011

[Download]