ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( نقش فرآیندهای دیاژنزی بر میزان تخلخل موجود در سازند سروک )

نویسندگان: فروغ عباساقی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , شهرام اورجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سروک یکی از مخازن گروه بنگستان در جنوب غرب ایران در ناحیه فروافتادگی دزفول از کمربند چین خورده زاگرس می باشد که با دو رخساره کم عمق و عمیق مشخص شده است. هدف از این مطالعه، شناسایی انواع فرآیندهای دیاژنتیکی، تفسیر توالی پاراژننتیکی و تاثیر آن بر میزان تخلخل موجود در سازند سروک است. به همین منظور 161 مقطع میکروسکوپی از خرده های حفاری سازند سروک در چاه شماره 84 میدان کوپال مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شد که عوامل دیاژنزی موثر یر میزان تخلخل سازند سروک توسط رخساره ها کنترل شده اند. در رخساره های دانه پشتیبان سدهای کربناته به علت تاثیر انحلال شاهد افزایش تخلخل هستیم، در حالی که در رخساره های گل پشتیبان بخش های عمیق دریای باز به دلیل دانه ریز بودن و عدم تاثیر فرآیندهای دیاژنزی تخلخل کمتری دارند.

کلمات کلیدی

, سروک, کوپال, دیاژنز, تخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030991,
author = {عباساقی, فروغ and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and اورجانی, شهرام},
title = {نقش فرآیندهای دیاژنزی بر میزان تخلخل موجود در سازند سروک},
booktitle = {ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سروک، کوپال، دیاژنز، تخلخل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش فرآیندهای دیاژنزی بر میزان تخلخل موجود در سازند سروک
%A عباساقی, فروغ
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A اورجانی, شهرام
%J ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]