ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2012-11-06

عنوان : ( تولید فوم آلومینیومی با استفاده از هیدریدزیرکونیوم و بررسی ویژگی های آن )

نویسندگان: علی آشوری , محمد صادق ابروی , سیدعبدالکریم سجادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق فوم آلومینیوم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید زیرکونیوم ( ZrH2) به روش فوم سازی پودر فشرده تولید شد. پیش ماده که شامل پودر آلومینیوم و درصدهای متفاوتی از هیدرید زیرکونیوم بود با استفاده از پرس ساخته شد و فوم آلومینیومی تحت اتمسفر هوا تولید شد. فوم آلومینیومی تحت شرایط دمایی و زمانی مختلف ساخته شد و خواص فشاری شامل تنش پایا، کرنش فشردگی، تنش فشردگی و همچنین درصد تخلخل آنها با هم مقایسه شد. آنالیز حرارتی DTA از پودر هیدرید زیرکونیوم و تصویر برداری با میکروسکوپ SEMو آنالیزEDS از نمونه ها انجام شد.

کلمات کلیدی

, فوم آلومینیوم, فوم سازی پودر فشرده, هیدرید زیرکونیوم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030999,
author = {آشوری, علی and ابروی, محمد صادق and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {تولید فوم آلومینیومی با استفاده از هیدریدزیرکونیوم و بررسی ویژگی های آن},
booktitle = {ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {فوم آلومینیوم، فوم سازی پودر فشرده، هیدرید زیرکونیوم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید فوم آلومینیومی با استفاده از هیدریدزیرکونیوم و بررسی ویژگی های آن
%A آشوری, علی
%A ابروی, محمد صادق
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2012

[Download]