ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( زمین گرما-فشارسنجی گابرو و گابرودیوریتهای کوه میش با استفاده از شیمی کلینوپیروکسن ها )

نویسندگان: مجتبی لشکری پور , سیدمسعود همام , آزاده ملکزاده شفارودی , مجتبی رستمی حصوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توده نفوذی مورد مطالعه، در جنوب شهرستان سبزوار واقع شده و از لحاظ تقسیم بندی تکتونیکی، بخشی از زون سبزوار می باشد. ترکیب این توده نفوذی از گابرو تا دیوریت تغییر می کند. کانی های اصلی تشکیل دهنده سنگ شامل پلاژیوکلاز(آندزین،لابرادوریت)، آمفیبول(هورنبلند)، پیروکسن(دیوپسید) می‌باشد. با استفاده از تجزیه ریز پردازنده های الکترونی بر روی کانی کلینو پیروکسن گابرو ها وگابرو دیوریت ها، درجه حرارت در فشارهای 1 تا 7 کیلوبار 1200تا 1300 درجه سانتی گراد برای گابرو ها و 900 تا 1100درجه سانتی گراد برای دیوریت ها بوده است. فشار نیز کمتر از 10 کیلوبار برای گابرو ها ودیوریت ها تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, زمین گرما – فشار سنجی, کلینوپیروکسن, گابرودیوریت, کوه میش, سبزوار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031102,
author = {لشکری پور, مجتبی and همام, سیدمسعود and ملکزاده شفارودی, آزاده and رستمی حصوری, مجتبی},
title = {زمین گرما-فشارسنجی گابرو و گابرودیوریتهای کوه میش با استفاده از شیمی کلینوپیروکسن ها},
booktitle = {ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {زمین گرما – فشار سنجی، کلینوپیروکسن، گابرودیوریت، کوه میش، سبزوار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین گرما-فشارسنجی گابرو و گابرودیوریتهای کوه میش با استفاده از شیمی کلینوپیروکسن ها
%A لشکری پور, مجتبی
%A همام, سیدمسعود
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A رستمی حصوری, مجتبی
%J ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]