اولین هوایش نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود , 2012-02-29

عنوان : ( نانو کامپوزیت نووین چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4 )تهیه شده به روش سنتز بیرونی و بررسی ساختارفونونی آن با استفاده از طیف سنجی FTIR )

نویسندگان: زهرا رضای مرند , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمدرضا حسین دخت , ایمان رضوی پناه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پروژه نانو نانو کامپوزیت چیتوسان اکسید آهن سنتز شده و خواص ساختار ی و اپتیکی آن مورد اندازه گیری و بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, پلیمر چیتوسان, نانو ذرات اکسید آهن, نانو کامپوزیت, سنتز بیرونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031113,
author = {رضای مرند, زهرا and شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and حسین دخت, محمدرضا and رضوی پناه, ایمان},
title = {نانو کامپوزیت نووین چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4 )تهیه شده به روش سنتز بیرونی و بررسی ساختارفونونی آن با استفاده از طیف سنجی FTIR},
booktitle = {اولین هوایش نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {پلیمر چیتوسان-نانو ذرات اکسید آهن-نانو کامپوزیت-سنتز بیرونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانو کامپوزیت نووین چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4 )تهیه شده به روش سنتز بیرونی و بررسی ساختارفونونی آن با استفاده از طیف سنجی FTIR
%A رضای مرند, زهرا
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A حسین دخت, محمدرضا
%A رضوی پناه, ایمان
%J اولین هوایش نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
%D 2012

[Download]