اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود , 2012-02-29

عنوان : ( اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش هم رسوبی )

نویسندگان: الهه قاسمی , فاطمه بهراد , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , نرجس غوث ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پروژه نانو ذرات مغناطیسی ااکسید آهن تهیه شده و سپس اصلاح سطح روی آنها انجام می شود.آزمایشات ساختاری و اپتیکی و مغناطیسی بیانگر موفقیت ما در تثبیت خواص نانو ساختاری و پایداری نانو ذرات می باشد

کلمات کلیدی

, نانو ذرات مغناطیسی , اصلاخ سطح, سیترات سدیم, روش همروسوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031114,
author = {قاسمی, الهه and بهراد, فاطمه and شاه طهماسبی, ناصر and کمپانی, احمد and غوث, نرجس},
title = {اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش هم رسوبی},
booktitle = {اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {نانو ذرات مغناطیسی -اصلاخ سطح-سیترات سدیم-روش همروسوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش هم رسوبی
%A قاسمی, الهه
%A بهراد, فاطمه
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A کمپانی, احمد
%A غوث, نرجس
%J اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
%D 2012

[Download]