اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود , 2012-02-29

عنوان : ( ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات سیلیکا )

نویسندگان: مژگان کاظم زاده عطوفی , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , الهه کفشدارگوهرشادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ان پروژه نانو ذرات سیلیکا به منظور کاربرد در ساختار های هسته پوسته با پوشش فلزی تهیه شده و خواص ساختاری و اپتیکی آنه مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات, سیلیکا, سل ژل, مغزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031116,
author = {کاظم زاده عطوفی, مژگان and شاه طهماسبی, ناصر and کمپانی, احمد and کفشدارگوهرشادی, الهه},
title = {ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات سیلیکا},
booktitle = {اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {نانو ذرات-سیلیکا-سل ژل-مغزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات سیلیکا
%A کاظم زاده عطوفی, مژگان
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A کمپانی, احمد
%A کفشدارگوهرشادی, الهه
%J اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
%D 2012

[Download]