اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد شاهرود , 2012-02-29

عنوان : ( مطالعه خواص الکترو شیمیایی و مورفولوژی سطحی فیلم نانو کامپوزیت چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4) بر روی بستر (FTO) )

نویسندگان: زهرا رضای مرند , ناصر شاه طهماسبی , محمدرضا حسین دخت , محمود رضائی رکن آبادی , ایمان رضوی پناه , مجتبی محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پروژه نانو کامپوزیت اکسید آهن چیتوسان سنتز شده و برای اهداف حسگری روی بستر FTO لایه نشانی می گرددو خواص ساختاری و الکتروشیمیایی آن با روش سیکلیک ولتامتری اندازه گیری می گردد.

کلمات کلیدی

, پلیمر چیتسان, نانو ذرات اکسید آهن, نانو کامپوزیت, FTO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031117,
author = {رضای مرند, زهرا and شاه طهماسبی, ناصر and حسین دخت, محمدرضا and رضائی رکن آبادی, محمود and رضوی پناه, ایمان and محمدی, مجتبی},
title = {مطالعه خواص الکترو شیمیایی و مورفولوژی سطحی فیلم نانو کامپوزیت چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4) بر روی بستر (FTO)},
booktitle = {اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد شاهرود},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {پلیمر چیتسان-نانو ذرات اکسید آهن-نانو کامپوزیت-FTO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خواص الکترو شیمیایی و مورفولوژی سطحی فیلم نانو کامپوزیت چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4) بر روی بستر (FTO)
%A رضای مرند, زهرا
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A حسین دخت, محمدرضا
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A رضوی پناه, ایمان
%A محمدی, مجتبی
%J اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد شاهرود
%D 2012

[Download]