ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شهیدان امیرتیموری )

نویسندگان: ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختگاه سد شهیدان امیر تیموری در محل تلاقی دو رودخانه رودبر و رابر، در فاصله حدود 11 کیلو متری جنوب شرقی شهر رابر در استان کرمان قرار دارد. این سد در حال احداث از نوع خاکی با هسته رسی است. ارتفاع سد از پی 87 متر و حجم آن 11 میلیون متر مکعب می باشد. طراحی و ساخت سد مستلزم شناخت شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی توده سنگهای ساختگاه سد میباشد. برای این منظور آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی الزامی است. مطالعات صحرایی در این سد شامل عملیات درزه نگاری، حفر گمانههای اکتشافی و مغزه گیری، آزمایش نفوذ پذیری و تهیه نمونه به منظور انجام آزمونهای آزمایشگاهی است. مطالعات در رده ضعیف تا متوسط، از نظر RMR آزمایشگاهی و صحرایی نشان داد که توده سنگهای ساختگاه سد بر اساس رده بندی در رده متوسط، و از نظر نفوذ پذیری در رده نفوذ پذیری کم تا نفوذ ناپذیر قرار دارند

کلمات کلیدی

, سد شهیدان امیر تیموری, رابر, خصوصیات ژئومکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031134,
author = {آقاملائی, ایمان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شهیدان امیرتیموری},
booktitle = {ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سد شهیدان امیر تیموری، رابر، خصوصیات ژئومکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شهیدان امیرتیموری
%A آقاملائی, ایمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]