سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , 2012-12-01

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه چشمه خوری، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: عبدالواحد میربلوچ , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد حسین زرین کوب , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه چشمه خوری در 120 کیلومتری شمال غرب شهرستان بیرجند و در قسمت شمالی بلوک لوت قرار گرفته است. زمین شناسی منطقه شامل سنگهای رسوبی (به سن ائوسن میانی)، سنگ های آتشفشانی با ترکیب اندزیت تا داسیت و واحد نیمه عمیق بیوتیت هورنبلند دیوریت پورفیری می باشد، که تحت تاثیر محلول های گرمابی دچار آلتراسیون های آرژیلیک، سیلیسی- کربناتی، کوارتز – سرسیت ± پیریت و پروپلیتیک شده اند. کانی سازی بیشتر در امتداد گسلها و همراه با آلتراسیون کوارتز- سرسیت ± پیریت مشاهده می شود. با افزایش عمق میزان پیریت از 5/1 درصد به 3 تا 5 درصد افزایش پیدا می کند و از حالت پراکنده به حالت توده ای تبدیل می شود. وجود اکسیدهای آهن ثانویه مثل هماتیت و گوتیت در منطقه نشان د هنده اکسید شدن کانی های سولفیدی در منطقه است. اکتشافات ژئوشیمیایی به روش رسوبات رودخانه ای ناهنجاری هایی از عناصر مس (تا ppm26 )، سرب (تا ppm 80) و روی (تا ppm68) را نشان می دهد. اکتشافات ژئوشیمیایی به روش خرده سنگی ناهنجاری هایی از عناصر مس (تا ppm1600)، سرب (تا ppm 1600) و روی (تا ppm 1640)، در ارتباط با زونهای آلتراسیون و کانی سازی منطقه را نشان می دهد. بر اساس انواع آلتراسیون و گسترش آنها، حضور پیریت به صورت افشان که به طرف عمق افزایش می یابد، اکسید های آهن ثانویه در بخشهای وسیعی از منطقه و رخنمون های کوچکی از توده های نیمه عمیق دارای کانی سازی، این منطقه می تواند بخش فوقانی یک کانی سازی مس پورفیری در عمق باشد که سیال کانه دار از طریق پهنه های گسلی به سطح رسیده است.

کلمات کلیدی

, چشمه خوری, توده نیمه عمیق, کانی سازی مس پورفیری, ژئوشیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031148,
author = {میربلوچ, عبدالواحد and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and محمد حسین زرین کوب and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه چشمه خوری، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی},
booktitle = {سی و یکمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چشمه خوری، توده نیمه عمیق، کانی سازی مس پورفیری، ژئوشیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه چشمه خوری، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی
%A میربلوچ, عبدالواحد
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A محمد حسین زرین کوب
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی و یکمین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]