یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2012-11-06

عنوان : ( بررسی عددی تاثیر مشخصات هندسی مخازن سطحی بر توزیع سرعت جریان )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع سرعت در مخازن سطحی بر روی عملکرد و کارایی آنها بسیار موثر میباشد. در این مقاله توزیع سرعت در مخازن سطحی بصورت عددی بر روی شبکه های مثلثی بی Roe-TVD بررسی میشود. برای این کار معادلات متوسط عمقی آبهای کم عمق با روش عددی حجم محدود محاسبه می- ASM و k  سازمان حل میشوند. جمله اثرات آشفتگی بصورت نیمه ضمنی و با اعمال ویرایشهای متوسط عمقی مدلهای شود. نتایج نشان میدهد که مدل عددی بکار رفته بخوبی قادر به شبیه سازی مشخصات جریان در مخزن میباشد. بر اساس مقایسه بین نتایج عددی نتایج مطلوبتری بدست میدهد. تجربیات عددی نشان میدهد در مخازن مستطیلی با نسبت طول به عرض k  و آزمایشگاهی، مدل آشفتگی 1 جریان چرخشی ضعیفتری ایجاد میگردد. / بین 1 تا

کلمات کلیدی

, ASM مدل , k  مدل , Roe-TVD کلمات کلیدی: مخزن سطحی, توزیع سرعت, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031149,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی عددی تاثیر مشخصات هندسی مخازن سطحی بر توزیع سرعت جریان},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ASM مدل ، k  مدل ،Roe-TVD کلمات کلیدی: مخزن سطحی، توزیع سرعت، روش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی تاثیر مشخصات هندسی مخازن سطحی بر توزیع سرعت جریان
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2012

[Download]