سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , 2012-12-01

عنوان : ( تلفیق برداشت های ژئوفیزیکی و مطالعات زیر سطحی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد )

نویسندگان: حسین حاجی میرزاجان , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی رود گز یک سیستم پلی متال مس، قلع، سرب، روی و طلای رگه ای است که در جنوب شرق گناباد و شمال شرق بلوک لوت قرار دارد. توده های نفوذی نیمه عمیق ترشیاری با ترکیب مونزونیت تا مونزودیوریت پورفیری نوع اکسیدان در سنگ های دگرگونی به سن ژوراسیک میانی نفوذ نموده اند. اغلب توده های نفوذی تحت تاثیر آلتراسیون های کربناتی، آرژیلیک، سرسیتی و سیلیسی- تورمالینی قرار گرفته اند. کانی سازی در منطقه کنترل گسلی داشته و بصورت رگه ای با روند عمدتاً NW-SE و شیب 85 تا 90 درجه وجود دارد. کانی های اولیه شامل کوارتز، تورمالین، کالکوپیریت، پیریت و کانی های ثانویه مالاکیت، آزوریت و گوتیت است. نمونه برداری ژئوشیمیایی به روش خرده سنگی، ناهنجاریهای بالایی از عناصر مس، قلع، سرب و آرسنیک (همگی تا ppm 10000)، روی (تا ppm5527) و طلا (تا ppm 325) را نشان می دهد. زون گوسان وسیع در منطقه وجود دارد که در ارتباط با اکسیدشدن کانی های سولفیدی می باشد. برداشت های IP/RS جهت تعیین موقعیت و گسترش کانی سازی سولفیدی در عمق بر روی ناهنجارهای ژئوشیمی انجام شد. به طورکلی در محل زون های گوسان، رگه ها، کنده کاری های قدیمی و در محل ناهنجاریهای ژئوشیمی، شارژابیلیته افزایش می یابد. حداکثر مقدار شارژابیلیته 125 میلی ثانیه و بیشترین گسترش عمقی و جانبی ناهنجاری آن به ترتیب 60 و 150 متر می باشد. مقاومت ویژه بر روی واحد کوارتزیت و همچنین در مکان هایی که رگه کانی سازی با کوارتز همراه است، ناهنجاری بالا تا 425 اهم متر دارد. کمترین ناهنجاری مغناطیسی در مرکز محدوده برداشت و بویژه شرق روستای رودگز قرار دارد که منطبق با توده های احیایی، محل بیشترین مقادیر ناهنجاری شارژابیلیته و ژئوشیمی می باشد. بر اساس هم مکانی ناهنجاری ژئوشیمی و شارژابیلیته چهار محل برای حفاری پیشنهاد گردید در این مطالعه دو چاه BH-1= 48m و BH-2= 56m حداکثر شارژابیلیته و مقادیر ژئوشیمی را دارد. لیتولوژی عمده در این حفاری ها شیست و اسلیت و آلتراسیون سیلیسی، کلریتی و هماتیتی می باشد.

کلمات کلیدی

, رودگز, شارژابیلیته, کانی سازی رگه ای, مقاومت ویژه, حفاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031150,
author = {حاجی میرزاجان, حسین and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {تلفیق برداشت های ژئوفیزیکی و مطالعات زیر سطحی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد},
booktitle = {سی و یکمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رودگز، شارژابیلیته، کانی سازی رگه ای، مقاومت ویژه، حفاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تلفیق برداشت های ژئوفیزیکی و مطالعات زیر سطحی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد
%A حاجی میرزاجان, حسین
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J سی و یکمین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]