دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( میکروبایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر مبنای فرامینیفرها در برش چهچهه (شمال شرق مشهد) )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , عباس صادقی , احمد شمیرانی , علی اصغر آریایی , محمد حسین آدابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آب تلخ دارای بیشترین گسترش در شرق حوضه کپه داغ می باشد.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند آب تلخ, کامپانین, ماستریشتین, پلانکتونیک, بنتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031155,
author = {وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی and احمد شمیرانی and علی اصغر آریایی and محمد حسین آدابی},
title = {میکروبایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر مبنای فرامینیفرها در برش چهچهه (شمال شرق مشهد)},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کپه داغ، سازند آب تلخ، کامپانین، ماستریشتین، پلانکتونیک، بنتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میکروبایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر مبنای فرامینیفرها در برش چهچهه (شمال شرق مشهد)
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%A احمد شمیرانی
%A علی اصغر آریایی
%A محمد حسین آدابی
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]