کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته ، ICMEAT2012 , 2012-10-10

عنوان : ( بهینه سازی اتصال چسبی استوانه ای کامپوزیتی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکی )

نویسندگان: پیمان ورشوی جاغرق , هاشم رودی , مسعود طهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه اتصالات چسبی به دلیل وزن کم و مقاومت بالا در مقابل خوردگی، در صنایع هوا فضا، کشتی سازی، انتقال مواد خورنده در داخل آب و صنایع گاز کاربرد بسیار دارند. از آنجایی که اتصالات ضعیف ترین قسمت هر سازه محسوب می شوند، تحلیل و طراحی این اتصالات در درجه اول اهمیت قرار دارند. در این مقاله اتصال چسبی دو لوله کامپوزیتی با استفاده از کوپلینگ به صورت عددی و با استفاده از نرم افزار المان محدود Abaqus مدل سازی می شود. سپس برای دستیابی به بیشترین مقاومت، بهینه سازی اتصال با استفاده از روش بهینه سازی یک هدفه الگوریتم ژنتیکی مورد بررسی قرار می گیرد و مدلی بهینه در محدوده تعیین شده برای پارامترهای مورد نظر در طراحی بدست خواهد آمد. نتایج نرم افزار المان محدود نیز این مدل بهینه را تأیید می کند. در ادامه جهت بدست آوردن مدلی که هم وزن سازه و هم مقاومت آن را بهینه کند، از بهینه سازی دو هدفه الگوریتم ژنتیکی استفاده خواهد شد که نتایج آن به صورت جدولی شامل 25 مدل بهینه خواهد بود. هر یک از این مدل ها یا وزن سازه را بهینه کرده اند، یا مقاومت سازه و یا مدلی هستند که هم زمان با در نظر گرفتن بهینه سازی وزن و مقاومت طراحی شده اند.

کلمات کلیدی

, اتصالات چسبی, لوله های کامپوزیتی, شکست اتصالات چسبی, بهینه سازی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031160,
author = {ورشوی جاغرق, پیمان and رودی, هاشم and طهانی, مسعود},
title = {بهینه سازی اتصال چسبی استوانه ای کامپوزیتی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته ، ICMEAT2012},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {اتصالات چسبی، لوله های کامپوزیتی، شکست اتصالات چسبی، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی اتصال چسبی استوانه ای کامپوزیتی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکی
%A ورشوی جاغرق, پیمان
%A رودی, هاشم
%A طهانی, مسعود
%J کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته ، ICMEAT2012
%D 2012

[Download]