مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (50-70)

عنوان : ( بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت )

نویسندگان: مجتبی نوروزی , حسن نقی زاده , سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق مفاد روایاتی که بعدها در لسان اصولیان و فقها به «اخبار عرض» شهرت یافته است، احادیثی که صدور آن‌ها از معصوم (ع) مورد تردید قرار می‌گیرد، بر قرآن کریم عرضه می‌شوند و دست‌کم در صورت مخالفت با قرآن کریم مردود به‌حساب می‌آیند. این روایات که در منابع شیعه جزء روایات صحیح و معتبر می‌باشند؛ و فراتر از آن به‌نظر برخی از اصولیان و فقیهان متواتر شمرده شده‌اند، از سوی اکثر عالمان اهل‌سنت مورد بی‌مهری و حتی مخالفت قرار گرفته‌اند تا آن‌جا که در بسیاری از منابع اهل‌سنت در زمرة روایات مجعول و ساخته پرداختة زنادیق و ملحدان توصیف شده‌اند. و به عنوان‌هایی چون وضع، ضعف سند، مخالفت با قرآن، تعارض با احادیث نبوی و انکار حجیت سنت منتسب گردیده‌اند. این مقاله ضمن تبیین دیدگاه اهل‌سنت در مورد روایات عرض، اهم اشکالات و دلایل مخالفت آنان با روایات مزبور را مطرح و به تفکیک مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

کلمات کلیدی

, احادیث عرض, عرضة حدیث بر قرآن, نقد حدیث, اهل‌سنت و احادیث عرض, مخالفان روایات عرض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031166,
author = {نوروزی, مجتبی and نقی زاده, حسن and مرتضوی, سیدمحمد},
title = {بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {1010-4992},
pages = {50--70},
numpages = {20},
keywords = {احادیث عرض، عرضة حدیث بر قرآن، نقد حدیث، اهل‌سنت و احادیث عرض، مخالفان روایات عرض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت
%A نوروزی, مجتبی
%A نقی زاده, حسن
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2014

[Download]