شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( توزیع سیانید در منابع آب و خاک معدن طلای زرمهر، غرب تربت حیدریه )

نویسندگان: سمیه عمرانی , سیداحمد مظاهری , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقهی کوه زر در بخش مرکزی کمربند ولکانیکی -پلوتونیکی خواف -بردسکن واقع در 35 کیلومتری غرب تربت حیدریه در استان خراسان رضوی قرار دارد. درمعدن زرمهر، جهت استخراج طلا از سنگ معدن، از فرآیند استفاده می شود. وجود سیانور در منطقه یک مسئله ی مهم زیست محیطی است. در (cyanidation) سیانوراسیون این پژوهش به منظور ارزیابی کلی از غلظت سیانید، تعداد 7 نمونه خاک و رسوب از اطراف سدباطله و پایین دست آن و حوضچه باطله و همچنین پایین دست کارخانه ی فرآوری معدن به منظور آنالیز سیانیدکل و کمپلکس های مورد بررسی قرار گرفت. همچنین غلظت (waeak acid dissociable cyanide) قابلحل سیانید در اسیدضعیف گونه های مختلف سیانید در پساب سدباطله مورد بررسی قرار گرفت و گونه ی غالب سیانید در نمونه های پساب سیانید آزاد تعیین شد. غلظت سیانید در نمونه های اطراف سد باطله بسیار بالا و به تدریج به سمت پایین دست غلظت آن کاهش می یابد که نشان دهنده ی تاثیر فرآیندهای تجزیه ی طبیعی سیانید از قبیل تبخیر در طول زمان است، بطوری که گسترش آلودگی سیانید در منابع آب و خاک منطقه را کاهش می دهد اما این فرآیندها قادر به حذف کامل سیانید نیستند. کلیدواژهها: طلایزرمهر، سدباطله

کلمات کلیدی

, طلای زرمهر, سدباطله, سیانیدکل, سیانیدآزاد, سیانید قابل حل در اسیدضعیف, تجزیه طبیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031179,
author = {عمرانی, سمیه and مظاهری, سیداحمد and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {توزیع سیانید در منابع آب و خاک معدن طلای زرمهر، غرب تربت حیدریه},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {طلای زرمهر، سدباطله، سیانیدکل، سیانیدآزاد، سیانید قابل حل در اسیدضعیف، تجزیه طبیعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع سیانید در منابع آب و خاک معدن طلای زرمهر، غرب تربت حیدریه
%A عمرانی, سمیه
%A مظاهری, سیداحمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]