چهارمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( ارزیابی کیفیت منابع آب در محدوده ی معدنی کوه زر، غرب تربت حیدریه )

نویسندگان: زهرا خمر , محمدحسین محمودی قرائی , سمیه عمرانی , علیرضا سیاره ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت منابع آب منطقه معدنی کوه زر در غرب تربت حیدریه مورد بررسی و ارزیابی هیدروژئوشیمیایی قرار گرفته است. مطالعه منشا یونهای محلول در آب جهت بررسی تاثیر لیتولوژی و کانه زایی موجود در منطقه بر کیفیت منابع آب ضروری است. به منظور اندازه گیری کاتیون و آنیون های اصلی تعداد 6 نمونه آّب از منابع آب زیرزمینی در اطراف روستای فدیهه و محدوده معدن طلای زرمهر در آبان ماه 90 برداشت شد. تیپ آب منطقه بر اساس نمودار پایپر از نوع میباشد. کیفیت آب از نظر شرب و کشاورزی به ترتیب بر اساس نمودارهای شولر و ویلکاکس Na-Cl و Na-HCO3 نامناسب تشخیص داده شدند. W و 6 W2 ،W در نمونههای 1

کلمات کلیدی

, کوه زر, کیفیت آب, ویلکوکس, پایپر, شولر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031180,
author = {خمر, زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and عمرانی, سمیه and علیرضا سیاره},
title = {ارزیابی کیفیت منابع آب در محدوده ی معدنی کوه زر، غرب تربت حیدریه},
booktitle = {چهارمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کوه زر، کیفیت آب، ویلکوکس، پایپر، شولر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت منابع آب در محدوده ی معدنی کوه زر، غرب تربت حیدریه
%A خمر, زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A عمرانی, سمیه
%A علیرضا سیاره
%J چهارمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]