چهارمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( ارزیابی شاخص های آلودگی آب در منطقه ی افیولیتی غرب کوهسرخ )

نویسندگان: سمیه سلیمانی بندقرائی , محمدحسین محمودی قرائی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , علیرضا سیاره ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی کیفی منابع آب مصرفی منطقهی غرب کوهسرخ شهرستان کاشمر، تعداد 7 نمونه ی آب از این و مطالعه عناصر سمی قرار گرفت. نتایج آنالیز شیمیایی نمونه های آب ICP-MS منطقه مورد آنالیز شیمیایی به روش غلظت عناصر سمی همچون آرسنیک و آنتیموان، و در KR- و 1 KB- نشان می دهد که در برخی نمونه ها از قبیل 3 بوده و از این نظر (WHO) غلظت آنتیموان بیش از حد مجاز استاندارد جهانی KB- و 4 KB-2 ،KB- نمونه های آب 1 و شاخص آلودگی فلزات سنگین (MI) آلوده تشخیص داده می شوند. از طرف دیگر با بررسی و تعیین شاخص فلزی مشخص شد که بیش از 70 درصد منابع آب روستا های منطقه از لحاظ مصرف غیر قابل شرب می باشند. ،(HPI)

کلمات کلیدی

, غرب کوهسرخ, شاخص فلزی, شاخص آلودگی فلزات سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031181,
author = {سلیمانی بندقرائی, سمیه and محمودی قرائی, محمدحسین and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and علیرضا سیاره},
title = {ارزیابی شاخص های آلودگی آب در منطقه ی افیولیتی غرب کوهسرخ},
booktitle = {چهارمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {غرب کوهسرخ، شاخص فلزی، شاخص آلودگی فلزات سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص های آلودگی آب در منطقه ی افیولیتی غرب کوهسرخ
%A سلیمانی بندقرائی, سمیه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A علیرضا سیاره
%J چهارمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]