دومین کنفرانس ملی سازه، ژئوتکنیک و سد , 2012-11-23

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مناطق شرقی دشت مشهد(مطالعه موردی، پرو‍ژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور) )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , روح الله محمد ولی سامانی , سعید محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه تصفیه خانه شماره 4 التیمور یکی از بزرگترین طرح های عمرانی کشور است که به منظور تصفیه فاضلاب شهری مناطق شرقی مشهد احداث خواهد شد. به منظور ارزیابی مقدماتی احتمالی محل اجرای فاز یک این پروژه، اقدام به حفر 9 گمانه اکتشافی گردید و بر مبنای مطالعات سطح الازضی و آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی، همچنین مطاله تحقیقات مرتبط انجام گرفته در مناطق شرقی دشت مشهد به بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی محل اجرای پروژه پرداخته شد. نتایج حاصل بیانگر این امر هستند که رسوبات مجل اجرای پروژه عمدتا زیزدانه و با مقاومت برشی بلا و نفوذگذیری کم می باشند.همچنین وجود خاک های گچی و عبور گس از نزدیک ساختگاه از مخاطرات طبیعی هستند که در طراحی سازه باید به آنها توجه نم.د.

کلمات کلیدی

, تصفیه خانه فاضلاب, دشت مشهد, ژئوتکنیک, زمین شناسی مهندسی, سازه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031203,
author = {لشکری پور, غلامرضا and روح الله محمد ولی سامانی and محمدی, سعید},
title = {ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مناطق شرقی دشت مشهد(مطالعه موردی، پرو‍ژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی سازه، ژئوتکنیک و سد},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {تصفیه خانه فاضلاب، دشت مشهد، ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، سازه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مناطق شرقی دشت مشهد(مطالعه موردی، پرو‍ژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور)
%A لشکری پور, غلامرضا
%A روح الله محمد ولی سامانی
%A محمدی, سعید
%J دومین کنفرانس ملی سازه، ژئوتکنیک و سد
%D 2012

[Download]