نخستین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان , 2012-10-30

عنوان : ( ارتباط موسیقی و زبان از طریق اقتباس روش کلامی-لحنی در آموزش زبان فرانسه به فارسی زبانان )

نویسندگان: زهره ناصحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان ترکیبی است از واژگان و دال واژه ترکیبی است از آواها و صداها که ابتدا شنیده می شوند، تشخیص داده می شوند، بازتولید می شوند، شنیده می شوند و درک می گردند تا ارتباط زبانی برقرار گردد. موسیقی نیز ترکیبی است از صداهایی که شنیده می شوند، تشخیص داده می شوند، تولید می شوند و دریافت می گردند تا ارتباط حسی و ادراکی برقرار گردد. آنچه زبان را به موسیقی پیوند می دهد تنها وجود مفاهیم مشترک نیست بلکه حضور موسیقی در زبان است که وجه تمایز عمده زبانهای گوناگون را شکل می دهد. روش کلامی-لحنی verbo-tonale به استفاده از موسیقی در آموزش زبان پرداخته اما کاربرد آن را به اصلاح مشکلات آوایی زبان آموز محدود می کند. حال آن که پایه هر زبان ریتم آن است پس لازم است آموزش موسیقیِ زبان در پایه ای ترین مراحل آموزش زبان گنجانده شود. با تکیه بر دستاوردهای پژوهشگران روش کلامی-لحنی در آموزش زبان و نیز تجربه های حاصل از چند سال تدریس مباحث مربوط به آواشناسی فرانسه (چه در کلاسهای آموزشی و چه در دورهای تربیت مدرس زبان فرانسه) و به کارگیری و آزمون شیوه های گوناگون رجوع به موسیقیِ زبان در آموزش آن، بر این باوریم که بسیاری از نارسایی های موجود در آموزش مهارتهای شنیداری و گفتاری به ناهمگونی آهنگ زبان مادری و زبان مقصد مربوط است چرا که زبان آموز، به صورت ناآگاهانه، زبان خارجی را بر الگوهای آوایی و لحنی زبان مادری و یا زبان خارجی که بر آن مسلط است سوار می کند. پژوهش حاضر بر آن است تا با مشخص کردن اهمیت موسیقی زبانها در یادگیری و آموزش آنها، به شیوه های عملی آموزش آن بپردازد و راهکارهای موثری در استفاده از موسیقی در آموزش زبان (به ویژه زبان فرانسه) ارائه نماید.

کلمات کلیدی

, روش لحنی-کلامی, زبان فرانسه, آموزش زبان, موسیقی زبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031213,
author = {ناصحی, زهره},
title = {ارتباط موسیقی و زبان از طریق اقتباس روش کلامی-لحنی در آموزش زبان فرانسه به فارسی زبانان},
booktitle = {نخستین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش لحنی-کلامی، زبان فرانسه، آموزش زبان، موسیقی زبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط موسیقی و زبان از طریق اقتباس روش کلامی-لحنی در آموزش زبان فرانسه به فارسی زبانان
%A ناصحی, زهره
%J نخستین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان
%D 2012

[Download]