کنفرانس فیزیک ایران 1391 , 2012-08-27

عنوان : ( برآورد دز ناشی از چشمه های باریکه نوترونی و مقایسه با هندسه های تابش متداول )

نویسندگان: نفیسه عراقیان , یاسمن رضایی مقدم , لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کی از نکات مهم در کاربرد روش های مختلف تشخیصی و درمانی که در آنها از پرتوهای یونیزان نظیر نوترون استفاده می شود، میزان دز دریافتی توسط فرد است. برای آنکه یک روش تشخیص یا درمان بتواند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد، بایستی دز رسیده به فرد تا حد امکان کم باشد. این مطلب مخصوصا در موارد تشخیصی که فرد سالم است، اهمیتی دو چندان مییابد. در این گفتار به بررسی و مقایسه دز دریافتی هنگام تابش دهی در زوایای مختلف و هندسه تابش های RLAT، PA، AP و LLAT پرداخته و دز دریافتی هریک از اعضا برای فانتوم ORNL محاسبه گردید. در نهایت دز موثر ناشی از چشمه های باریکه ای بیشتر از چشمه های صفحه ای به دست آمدند.

کلمات کلیدی

, چشمه های باریکه نوترونی, دزیمتری, مونت کارلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031214,
author = {عراقیان, نفیسه and رضایی مقدم, یاسمن and رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {برآورد دز ناشی از چشمه های باریکه نوترونی و مقایسه با هندسه های تابش متداول},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1391},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {چشمه های باریکه نوترونی، دزیمتری، مونت کارلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد دز ناشی از چشمه های باریکه نوترونی و مقایسه با هندسه های تابش متداول
%A عراقیان, نفیسه
%A رضایی مقدم, یاسمن
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J کنفرانس فیزیک ایران 1391
%D 2012

[Download]