هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2012-02-22

عنوان : ( محاسبه دز مؤثر در سانحه هسته ای فوکوشیما با استفاده از کد محاسباتی MCNP و مقایسه با نتایج تحلیلی )

نویسندگان: میترا کیانی نسب , لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سانحه هسته ای فوکوشیمای ژاپن سبب انتشار مقادیر قابل ملاحظه ای ایزوتوپه ای پرتوزا در محیط اطراف شده است. حضور این ایزوتوپ ها در محیط اطراف مشکلات اساسی را برای انسان به وجود می آورد. از این رو با بهره گیری از فانتوم مرجع ORNL مقدار انرژی ذخیره شده توسط 20 ایزوتوپ شکافت را در بدن با استفاده از کد محاسباتی MCNP-4C در پنج عمق آلودگی متفاوت محاسبه و اندازه گیری میکنیم. در نهایت با رسم نمودار دز مؤثر برحسب عمق آلودگی، اثر نفوذ ایزوتوپ ها به درون خاک بررسی خواهد شد. از مقایسه داده های موجود با نتایج به دست آمده به روش تحلیلی درمی یابیم که دلیل عمده یکسان نبودن داده ها، تفاوت در روش محاسبه دز می باشد.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپ, دزمؤثر, عمق آلودگی, کد MCNP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031215,
author = {کیانی نسب, میترا and رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {محاسبه دز مؤثر در سانحه هسته ای فوکوشیما با استفاده از کد محاسباتی MCNP و مقایسه با نتایج تحلیلی},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {ایزوتوپ، دزمؤثر، عمق آلودگی، کد MCNP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه دز مؤثر در سانحه هسته ای فوکوشیما با استفاده از کد محاسباتی MCNP و مقایسه با نتایج تحلیلی
%A کیانی نسب, میترا
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2012

[Download]