هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2012-02-22

عنوان : ( برآورد دز موثر به سه روش مختلف تحت پرتوگیری یکنواخت نوترون در دستگاه BCA )

نویسندگان: فاطمه سپهری , لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تشخیص به موقع و زودهنگام بیماری ها اهمیت زیادی دارد. به این منظور تعیین میزان دقیق ترکیبات و عناصر کم مقدار بدن یکی از دغدغه های اصلی محققین می باشد. یکی از روش های دقیق و سریع تعیین عناصر یک نمونه، فعالسازی نوترونی است. با این وجود، موضوع مهم در استفاده از این روش دز رسیده به بدن و آسیب ناشی از آن می باشد. هدف از این مقاله برآورد دز رسیده به بدن است. برای این منظور ابتدا دز معادل با شبیه سازی دستگاه BCA و فانتوم 5 سال ORNL توسط کد MCNP ، به سه روش متفاوت محاسبه شده و سپس دز موثر برآورد شده است. در نهایت تطابق این روش ها بررسی و نتایج آن ها مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, تشخیص بیماری, فعالسازی نوترونی, دز موثر, کد MCNPX, فانتوم, دستگاه BCA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031220,
author = {سپهری, فاطمه and رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {برآورد دز موثر به سه روش مختلف تحت پرتوگیری یکنواخت نوترون در دستگاه BCA},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تشخیص بیماری، فعالسازی نوترونی، دز موثر، کد MCNPX، فانتوم، دستگاه BCA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد دز موثر به سه روش مختلف تحت پرتوگیری یکنواخت نوترون در دستگاه BCA
%A سپهری, فاطمه
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J هجدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2012

[Download]