اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک , 2010-12-03

عنوان : ( بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار )

نویسندگان: سلمه افشار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سیدمحمد موسوی مداح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نشست پی سد در پروژه های سد سازی از جمله مهمترین بخشهای مراحل شناسایی، طراحی، اجرا و بهره برداری از سدها است. همچنین بررسی نفوذ پذیری پی در سد سازی یکی از ضروریات جهت آب بند نمودن پی می باشد. در این مقاله نفوذ پذیری ساختگاه سد بار نیشابور مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختگاه سد بر روی ترآسهای آبرفتی عهد حاضر(کواترنری) انتخاب شده است. این تراسهای آبرفتی حاصل فرسایش ارتفاعات آذرین شمال دشت نیشابور و رسوبات نرم مارنی ماسه سنگی و کنگلومرائی مرکز این منطقه (حسین آباد) می باشد. در این تحقیق بر اساس مطالعه آزمونهای صحرایی و آزمایشگاهی، پارآمترهای زمین شناسی مهندسی پی سد به سه بخش جناح چپ، جناح راست و بستر تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته است. ناحیه بندی نفوذ پذیری با توجه به نقش پارامترهای زمین شناسی در محیط نرم افزار 2006Rockwork به منظور ارائه دید سه بعدی وقضاوت مهندسی ساده تر انجام ونتایج به صورت مقاطع مناسب ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, سد بار, زمین شناسی مهندسی, نفوذ پذیری, Rockwork2006
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031222,
author = {افشار, سلمه and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار},
booktitle = {اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سد بار، زمین شناسی مهندسی، نفوذ پذیری،Rockwork2006},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار
%A افشار, سلمه
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
%D 2010

[Download]