هجدهمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران , 2012-02-22

عنوان : ( شبیه سازی مدل کامل سر و گردن در فانتوم بزرگسال براساس مدل MIRD-15 با استفاده از روش مونت کارلو و کد شبیه سازی MCNP4C و محاسبه دز رسیده از چشمه خارجی 252Cf بر اعضای این مدل با استفاده از کد MCNPX )

نویسندگان: زهرا موردوئی , لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به حضور پرتوها در زندگی بشر سترسی به روش های برتر دزسنجی اهمیت فراوانی پیدا می کند. تابش های یوننده اثر بیولوژیکی مخربی روی سلول های بدن دارند. برای بررسی این اثرات بایستی دز رسیده به بافت های بدن محاسبه شود. مدل سه بعدی شبیه سازی شده بدن انسان، فانتوم، برای محاسبه دقیق دز رسیده به بدن در حیطه حفاظت در برابر پرتو بایستی شبیه به حالت واقعی بدن شبیه سازی شود. در این پژوهش ما ناحیه سر و گردن و مغز فانتوم را که از نواحی بسیار مهم در محاسبات دزسنجی است. براساس آخرین اصلاحات ثبت شده، MIRD-15 و با استفاده از روش مونت کارلو و کد MCNP4C شبیه سازی نموده ایم. سپس کار محاسبه دز رسیده از چشمه نوترونی 252Cf را برروی دو فانتوم قبلی و جدید بررسی کردیم.

کلمات کلیدی

, دزسنجی, فانتوم, مونت کارلو, MIRD-15, MCNP4C
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031247,
author = {موردوئی, زهرا and رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {شبیه سازی مدل کامل سر و گردن در فانتوم بزرگسال براساس مدل MIRD-15 با استفاده از روش مونت کارلو و کد شبیه سازی MCNP4C و محاسبه دز رسیده از چشمه خارجی 252Cf بر اعضای این مدل با استفاده از کد MCNPX},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {دزسنجی، فانتوم، مونت کارلو، MIRD-15، MCNP4C},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی مدل کامل سر و گردن در فانتوم بزرگسال براساس مدل MIRD-15 با استفاده از روش مونت کارلو و کد شبیه سازی MCNP4C و محاسبه دز رسیده از چشمه خارجی 252Cf بر اعضای این مدل با استفاده از کد MCNPX
%A موردوئی, زهرا
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J هجدهمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران
%D 2012

[Download]