چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2010-05-19

عنوان : ( وقایع زیستی فرامینیفرهای پلانکتونیک در مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز (برش الگو) شمال شرق کپه داغ )

نویسندگان: میثم شفیعی اردستانی , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی مورد مطالعه در مرز زمانی آشکوبهای کونیاسین (بالاترین حد زمانی کونیاسین) و قسمت پایینی آشکوب سانتونین رسوبات به ضخامت 30 متر مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, سازند آبدراز, فرامینیفرهای پلانکتونیک, مرز کونیاسین- سانتونین, خارپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031267,
author = {شفیعی اردستانی, میثم and وحیدی نیا, محمد},
title = {وقایع زیستی فرامینیفرهای پلانکتونیک در مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز (برش الگو) شمال شرق کپه داغ},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2010},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سازند آبدراز، فرامینیفرهای پلانکتونیک، مرز کونیاسین- سانتونین، خارپوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وقایع زیستی فرامینیفرهای پلانکتونیک در مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز (برش الگو) شمال شرق کپه داغ
%A شفیعی اردستانی, میثم
%A وحیدی نیا, محمد
%J چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2010

[Download]